Hotel Francis Palace, Františkovy Lázně

Plynová kotelna 285 kW, 3 x kondenzační kotel Buderus GB162-100, vytápění hotelu, balneoprovozu, bazénu a VZT.

Ohřev TV pro hotelovou část včetně bazénu a kuchyně proveden modulem přípravy TV System D Cetetherm s akumulací ve vrstveném zásobníku Cetetherm Ceteniro 1000 l. Ohřev TV a minerální vody pro balneoprovoz řešen moduly přípravy TV System D Cetetherm s akumulací + 2 zásobníky TV Buderus Logalux SF1000-100.
Realizace: 1/2008

Více o hotelu na www.francispalace.cz